Arteriografi

Ny metod för att testa din kärlhälsa!
Dagens metoder hittar bara 50% av alla som drabbas av hjärtattack och stroke.
Med arteriografen kan du lätt och smidigt mäta hur dina blodkärl mår.

Arteriograf 2

Varför göra Arteriograf-mätning?
Att ha kontroll på sin kärlhälsa är viktigt om man vill leva länge. Hjärt-kärlsjukdom är idag den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Ändå har runt hälften av de som drabbas normala analysvärden, och hittas inte med dagens metoder. De har normalt blodtryck, blodfetter, blodsocker och vilo-EKG. De röker inte och äter ”normalt”. Artärstyvhet /Artärstelhet är ett mått på kärlsystemets elasticitet. Artärstelhet är hjärt¬läkarnas nya parameter för att bedöma risken för hjärt-kärl-sjukdom.

Artärer är blodådror som leder syrerikt blod från hjärtat ut i kroppen. På utsidan omges de av ett muskellager. Kärlväggen är uppbyggd av fibrer och elastisk vävnad. Insidan är klädd med ett lager endotel-celler som ska göra insidan glatt. Med åren blir våra artärväggar tjockare och stelare. Åderförkalkning, d v s fettinlagring, inflammation och kalk-inlagring leder till förträngningar och till att blodflödet försvåras.

Åderförkalkning är en process som tar många år. Försämringen av blodflödet sker gradvis och märks inte förrän processen gått långt. Därför kan man få stroke eller hjärtinfarkt helt utan förvarning. Omkring hälften av dem som får hjärtinfarkt har inte de vanliga risk¬faktorerna för hjärt-kärl-sjukdom. Med de traditionella metoderna hittar man dem inte.

De viktigaste riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom är: Ärftliga faktorer, Högt blodtryck, Diabetes, Höga blodfetter, Rökning, Övervikt, Fysisk inaktivitet, Stress, Näringsbrister.

Arteriografen
Den ungerske hjärt-kärl-specialisten Dr Miklos Illyes har uppfunnit arteriografen. Han är tidigare känd för att ha utvecklat 24-timmars blodtrycksmätning. Arteriografen används nu av läkare runt om i Europa. I Sverige finns den på flera sjukhus för forsknings-ändamål.

Arteriografen mäter:
• AIx = Augmentationsindex, visar endotelfunktionen. Den är en stark oberoende riskfaktor, och har visat sig vara ett mycket bra sätt att bedöma risken att drabbas av en hjärt-kärlsjukdom visar flera vetenskapliga studier.
• PWV = Pulsvågshastigheten, visar framför allt kroppspulsåderns elasticitet (eller hur stel den är). Den förutsäger risk för hjärt-kärl-sjukdom bättre än traditionella riskfaktorer.
• Centralt blodtryck = Blodtrycket inne vid hjärtat. Blodtrycket i armen skiljer sig från det centrala blodtrycket, och har prognostiskt visat sig vara viktigare. I publicerade kliniska studier har man funnit att förhöjt centralt blodtryck är associerat med ökad risk för hjärtattack, stroke och njursjukdom. I en studie har man visat att lågt centralt blodtryck var associerat med lägre risk för hjärt-kärl-sjukdom.
• Man får fler värden från arteriografen, men det finns inte ”normal-värden” för alla. Det forskas fortfarande kring människors hälsa med hjälp av arteriografen.

Undersökningens syfte:aa
• Att hitta personer med kärlskador i tidigt skede, för att genom rådgivning minska risken att senare få hjärtinfarkt eller stroke.
• Att med hjälp av uppföljningsmätning öka motivationen att följa råden för ökad hjärt-kärlhälsa.
Här kan du se en del av den rapport du får vid provningstillfället.

Denna är från en man som var 61 år vid provtillfället. Första gången blev åldern ”över 65 år”. Efter sex månader då han följde mina råd, blev åldern ”ca 44 år”.

 

Zonterapibehandlingar

Lite information om zonterapi

Zonterapin har naturmedicinen som grund, där man anser att sjukdomar är symtom på en inre obalans i kroppen. Inom skolmedicinen försöker man bara bota symtomen, men inom naturmedicinen försöker man upprätta kroppens inre balans, varvid kroppen har förmåga att läka sig själv.

Zonterapi är kroppens egen läkemetod. Genom tryckning och massage av olika zoner på fötter, händer och öron ökas blod-, lymf- och energicirkulationen varvid slaggprodukter rensas ut, och en läkningsprocess sätts igång. Genom att variera trycket med händerna kan man komma åt rent kroppsliga åkommor till mer mentala låsningar. Problem som brukar bli bättre av zonterapi är t ex: Mag-/tarmproblem, Rygg- och nackont, Hälsporre, Migrän, Blåskatarr, Envisa förkylningar och bihåleproblem. Behandlingstid: ca 1 tim.

Att få zonterapi en gång läker inga sjukdomar, utan man måste låta kroppen få tid till läkning, och det bästa är en serie behandlingar, vanligen 5 – 10 ggr.

Zonterapi i örat passar mycket bra om du vill sluta röka eller vid akut ”ryggskott”.

Ansiktszonterapi: Väck ditt ansikte med ansiktszonterapi. Effektiv behandling som är mycket skön. Behandlingen avslutas med en muskelmassage av ditt ansikte.

Zonterapins historia

Dr William Fitzgerald (1842-1942) räknas som zonterapins fader, men kunskapen fanns långt tidigare. Den kommer från Nordamerikas indianer, och somliga tror att den också utövats i det gamla Egypten. Dr Fitzgerald var öron-näsa-hals-läkare och arbetade en tid vid Central London Hospital, då han fick tillgång till gamla manuskript. Han utgav i början av 1900-talet boken Zone Therapy tillsammans med två andra läkare.

Fysio-terapeuten Eunice Ingham arbetade i stort sett hela sitt liv med zonterapi, och har också givit ut två böcker, Zonterapi I och II 1938. Bl a genom hennes arbete spred sig zonterapin i USA. En elev till Ingham, tyskan Hanne Marquardt, gav 1975 ut boken ”Reflexzonen am Fuss”. Zonterapin sprider sig alltmer, och är i Sverige en av de mera kända alternativa terapierna.

Horstmann-tekniken

Horstmann tekniken – en fantastisk teknik

Horstmann-tekniken har utvecklats under mitten av 1990-talet av naturterapeuten Trish Trowbridge från Australien. Horstmann var hennes flicknamn. Hon hade en nära döden-upplevelse 1991, och efter detta blev hon mycket intuitiv. Horstmann-tekniken är registrerat varunamn sedan 1996, då Trish började lära ut sin teknik.

Det finns 4 olika behandlingar för att lösa upp spänningar i kroppen: Arm & Shoulder Release, Ileo-Sacral Release, Foot Release och Self Sabotage Release.

Behandlingarna går till så att terapeuten tänjer klientens ben, armar eller fötter, samtidigt som terapeuten trycker på vissa energipunkter. Klienten ligger antingen på rygg eller mage med kläderna på. För Ileo Sacral Release och Self Sabotage Release behövs tights eller andra mjuka byxor.

Behandlingarna löser upp muskelspänningar i kroppen, men även energi-blockeringar som enligt traditionell kinesisk medicin skapas genom negativa känslor och upplevelser som lagras i vävnaderna. Resultatet blir större rörlighet, mindre smärta, nya tankemönster och ett bättre humör. Det är viktigt att komma ihåg att dessa behandlingar arbetar på flera plan, inte endast med det fysiska utan i lika hög grad med det mentala och känslomässiga.

Ileo Sacral Release: ”ileo-sakral frigörelse”; Bra för dig med problem i ländrygg eller korsrygg. I bäcken-området finns också mycket gamla energi blockeringar som kan lösas upp, varvid energin tar fart i kroppen.

Arm-&Shoulder Release: ”arm-& skulder-frigörelse”;
Bra vid musarm, frusen skuldra, tennis-armbåge och andra skulder/nack/arm-problem. I axelpartiet lagras också mycket stress, som frigörs, och man känner sig verkligen mycket avslappad efter en Arm & Shoulder Release.

Foot Release: Terapeuten arbetar med foten, fotleden och knäleden, men även ryggen påverkas.

Self Sabotage Release: Detta var från början en ischiasbehandling, men Trish Trowbridge erfor att den också hade en annan verkan, nämligen att påverka självsaboterande beteende. Ett själv– saboterande beteende som är ganska vanligt är att inte kunna säga nej när man borde. En behandling som förändrar tankemönster, stärker självkänslan och självförtroendet.

Du kan få ytterligare behandlingar inom Horstmann–tekniken som syftar till rening på energiplanet:

Aura Drain som är en rensning av auran från gammal förtätad energi (Aura: energilagren runt din fysiska kropp). Behandlingen ger djup avslappning, och du får också ett tillskott av energi för ytterligare rening.

Genetic Self Sabotage Release som verkar ännu djupare än self sabotag release.

Karma Release som verkar oberoende av tid. Effektiv vid problem som härstammar från tidigare upplevelser och vid relationsproblem förälder – barn. (Behandlingstid ca 2 tim.)

Horstmann–tekniken är terapeuten en katalysator. Behandlingsresultat kan fås både direkt vid behandling och efter ett par dagar. Behandlingstid (utom karma–frigörelse): ca 1 tim.

Det bästa sättet att se vad Horstmann–tekniken är, är att prova några behandlingar. Då kan du själv se vad Horstmann–tekniken kan göra för DIG!

Boka provbehandling på www.bokadirekt.se.

 

www.horstmanntechnique.com

www.horstmann.fi/sv/ 

Regndroppstekniken

Regndroppstekniken, regndroppsmassage, regndroppsbehandling eller Raindrop Technique. Kärt barn har många namn. Det är en underbar form av medicinsk aromaterapi. Den är mycket effektiv mot rygg- och nackproblem, genom kraften i den behandling som man utför med terapeutiska eteriska oljor. Behandlingen är från början framtagen för behandling av skolios och andra ryggbesvär. Men den visade sig snart ha god effekt även på många andra problem.

Genom att på rätt sätt massera in eteriska oljor som är virusdödande, antibakteriella och antiinflammatoriska kan man hjälpa kroppen att korrigera förskjutningar i ryggraden. De eteriska oljorna har också en stärkande effekt på immunförsvaret och påverkar dessutom regnkänslocentrum i hjärnan direkt via doftsinnet. Därmed är regndroppstekniken också en mycket välgörande behandlingsform för att avhjälpa oro och stress och åstadkomma känslomässig läkning. Oljorna är ekologiska och varsamt framställda för att bevara läkeväxternas naturligt verksamma beståndsdelar.

Nio eteriska oljor appliceras på fötter och rygg varvid hela kroppen behandlas. På ryggen droppas de på som regndroppar och stryks ut med en massageteknik hämtad från en av Lakotaindianernas healingmetoder. Som avslutning på behandlingen ligger klienten med en varm handduk på ryggen, vilket är underbart skönt och som också snabbar på och ökar behandlingens effekt.

Jag är utbildad av Olof Liljeström, Göteborgs Massageskola.

https://www.youngliving.com/sv_SE

Hälsorådgivning

Vi tar ett samlat grepp om din hälsosituation. Du tar med dig alla dina eventuella mediciner och kosttillskott. Du får svara på frågor, vi samtalar om din situation och jag tittar på ansikte, mage, rygg och fötter.
Jag ger dig råd om livsstil och rekommenderar kosttillskott som kan hjälpa till att göra dig friskare. Jag använder kosttillskott från Helhetshälsa, Egenvårdspoolen och Alg-Börje.
Inriktning: Blir friskare, Viktminskning, Hjärt-kärl-hälsa.
Tid: ca 75 min.
http://helhetshalsa.se/

http://egenvardspoolen.se

http://alg-borje.se

Fotanalys & Skoinlägg

Läs broschyr här