Ingers Alternativ Logo

MENY

Instant Transformation

solljus skiner genom mörk skog, en person kör mot den

Instant transformation kan översättas med omedelbar förändring, och du kan få omfattande och ofta förvånansvärd snabb förändring på olika tillstånd i kroppen; som fysiska smärtor, men även på tankemönster eller emotionella tillstånd. Det fungerar också på en mängd andra saker i livet, som exempelvis relationer. I Instant Transformation utgår vi ifrån kvantfysikens grundprinciper att medvetandet har en avgörande betydelse för skapandet av vår verklighet. Vi arbetar utifrån denna kvantfysiska princip under en session, som kan ge omedelbara förändringar för människor.

I Instant Transformation ser vi smärta som början till lösningen. Vi ser smärta som en budbärare med information till oss. Utgångspunkten är att många smärtor skapas av undermedvetna inlärda övertygelser. Med hjälp av öppna frågor lyfter vi fram dessa övertygelser till medvetenhet. Ibland räcker det med att bara bli medveten om att dessa övertygelser styr oss, och då släpper smärtan.

En metafor är att vi alla har programmerade biologiska hårddiskar som bär information om allt vi har lärt oss att tro och är övertygade om. På hårddisken kan även konflikter finnas, som ofta orsakar problem på olika plan. Det är denna information vi blir medvetna om under en session Instant Transformation. Vi ”o-skapar” informationen, ungefär som man kan rensa bort saker från en dators hårddisk.

Det finns inga garantier att det alltid händer ”stora saker”, men i de allra flesta fall blir det resultat. Det är alltid klienten som väljer förändringen – ”coachen” assisterar och guidar klienten genom sessionen.

Många människor har fått fantastisk hjälp av en sådan session. Bara klienten vet vad som är sant. Instant Transformation är lätt, enkelt och lekfullt.

Är du intresserad av andra behandlingar?