Ingers Alternativ Logo

MENY

Magnetterapi och Biomagnetism

Magnetterapi och Biomagnetism

Magnetterapi och Biomagnetism är båda behandling med magneter, och ingår i begreppet Frekvensmedicin.

Magnetterapi

Magnetterapi är en gammal behandlingsmetod, känd från olika delar av världen. En enkel magnet kan lindra och ta bort smärttillstånd lika effektivt som många medicinska preparat, men utan dessas ofta negativa bieffekter.

Magneten har två poler (negativ och positiv) med olika effekter och påverkan. Den negativa polen är blå och används för att eliminera eller lindra smärta vid akuta tillstånd, samt för att behandla och dämpa inflammationer och infektioner.

Människokroppen har en naturlig läkningsförmåga som utlöser en ökning av cellernas negativa spänning. Magnetens minuspol förstärker denna negativa cellulära spänning när den appliceras över skadestället, vilket ökar kroppens självläkningsförmåga. Minuspolen har en lugnande verkan.

Den positiva polen är röd och används för att öka den cellulära spänningen vid skadestället. Den är därför lämplig att använda vid kroniska tillstånd som inte är inflammerade, som t.ex muskelbristningar, muskelstelhet, atrofi, artros, benbrott, ligament- och senskador, ärrbildning, rehabilitering etc. Pluspolen ska inte användas mot inflammationer eller tumörer.

Magneten appliceras med kirurgisk tejp. Den pol som ska användas placeras mot huden vid skadestället, dvs vid akuta problem sätter man minuspolen mot kroppen, och vid kroniska problem (som inte är inflammerade eller infekterade) ska pluspolen vändas mot kroppen. Vid öppna sår, eller infektioner, bör man lägga en steril gasbinda mellan huden och magneten. Magneten bör sitta ett par dagar, upp till en vecka, beroende på graden av skada. Magneterna kan återanvändas gång på gång.

Kontraindikationer: Inga kända kontraindikationer eller obehag har konstaterats vid magnetbehandling av olika slag, varken vid långvarig eller kortvarig behandling. Magneten får inte appliceras över bröstet på personer med pacemaker. Dessa mycket starka magneter (2.000 gauss) kan radera ut magnetremsan på bankomatkort och liknande, liksom skada elektronisk utrustning om de kommer i kontakt med dessa.

Biomagnetism

Biomagnetism är en metod baserad på de effekter som starka magneter utövar på kroppen. Biomagnetism upptäcker och korrigerar avvikande pH-värden i kroppen och kan på detta sätt avslöja och platsbestämma närvaron av patogena mikroorganismer; virus, bakterier, svamp och parasiter. Biomagnetism är en metod för både diagnostik och behandling.

Diagnostik: Diagnos och behandling med Biomagnetism kan kombineras med alla slags förekommande behandlingsmetoder.

Behandling: Man applicerar starka magneter (1.000 – 20.000 gauss) på olika ställen på kroppen med kläderna på. Behandlingstiden för biomagnetism är ca 20 minuter och i regel behövs det tre behandlingar eller mer.

Magnetpar: Två kroppsdelar med motsatt polaritet men med samma frekvens, bildar ett s.k. magnetpar. I kroppsdelen med positiv pol bildas en sur (acidosisk) miljö som utgör grogrund och livsmiljö för virus och svamp. Kroppsdelen, eller organet, drar ihop sig (kontraherar) och det uppstår en dysfunktion och degeneration i kroppsdelen eller i organet.

I kroppsdelen med en negativ pol bildas istället en basisk (alkalisk) miljö, där vissa bakterier och parasiter trivs. Kroppsdelen, eller organet, utvidgas (expanderar), och det uppstår ödem och/eller inflammation, vilket leder till en dysfunktion och degeneration i kroppsdelen eller i organet.

Virus och bakterier med samma frekvens är förenade via elektromagnetiska vågor (magnetisk bioresonans), vilket möjliggör att de förstärker varandras sjukdomsframkallande förmåga och ökar deras motståndskraft mot immunförsvarets antikroppar. Genom att applicera starka magneter på de ställen där man har påvisat patogena mikroorgansimer, så återställer man pH- värdet till neutralt (pH 7) och tar därigenom bort livsbetingelserna för dessa mikroorganismer, vilka måste ha ett surt, eller ett basiskt pH-värde för att överleva och föröka sig.

Grundaren Dr Goiz var från Mexiko. Biomagnetism är vanligare i spansktalande länder, och man har med Biomagnetism behandlat och botat hundratusentals personer i Mexiko och i Chile med svåra sjukdomar och problem, i många fall där den traditionella sjukvården inte har lyckats bota.

Grundaren Dr Goiz försökte förgäves få myndigheter och läkakollegor att intressera sig för metoden. Till sist fick han ett erbjudande från en läkarmottagning i Malaga i Spanien, att testa och behandla över 200 personer. Resultaten från testningarna stämde till mer än 80% med blodproven. Majoriteten av patienterna blev avsevärt bättre. Den svenska tidskriften ”2000-talets Vetenskap” har besökt och intervjuat Dr Goiz på hans mottaning i Mexiko City. (Nr 3 från 2008.)

Är du intresserad av andra behandlingar?